Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 751 от 16.05.2013 - Парцеларен план

Решение № 751 от 16.05.2013 - Парцеларен план

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ - Общинският съвет разрешава на „ДАНИПЕТ КОМЕРС" ЕООД да възложи изработването на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка до поземлен имот с идентификатор 68850.209.25 от кадастралната карта на гр. Стара Загора, през съществуващ канал на „Напоителни системи" ЕАД - за връзка с ул. "Капитан Петко".

Парцеларният план да бъде придружен от Решение на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе за проектиране.

Проектът за ПУП - парцеларен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.