Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 753 от 16.05.2013 - План за застрояване

Решение № 753 от 16.05.2013 - План за застрояване

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ - Общинският съвет разрешава изработването на проект за ПУП - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77476.507.21 и поземлен имот с идентификатор 77476.507.144 от кадастралната карта на землище с. Хрищени, община Стара Загора. В имота да се установи чисто производствена устройствена зона Пч - за производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения, средно /H до 12м/ основно застрояване, свързано между ПИ с идентификатор 77476.507.21 и ПИ с идентификатор 77476.507.144.

Планът за застрояване да бъде придружен от Решение на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при ОД"Земеделие" - Стара Загора, за утвърдена площадка за проектиране и схеми: „Водоснабдяване и канализация" и „Електрификация" /чл. 108, ал. 2 от ЗУТ/. Схемите да бъдат съгласувани в съответните експлоатационни предприятия, съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ЗУТ.

Проектът да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.