Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 802 от 27.06.2013 - план за застрояване

Решение № 802 от 27.06.2013 - план за застрояване

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ - Общинският съвет разрешава на Георги Иванов Георгиев да възложи изработването на проект за ПУП – План за застрояване за новообразуван имот № 257.328 от землището на гр. Стара Загора за изграждане на обект: „Вилна сграда".

С плана за застрояване в имота да се установи вилна устройствена зона – Ов –свободно основно застрояване, с малка височина на застрояване (Н < 7м). Планът за застрояване да бъде придружен от Решение на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка за проектиране и планове – схеми за комуникационно – транспортната мрежа, за електрификация и водоснабдяване и канализация – съгласно разпоредбите на чл.108, ал.2 и във връзка с чл. 60, ал. 2 от ЗУТ. Схемите да бъдат съгласувани в съответните експлоатационни предприятия.

Одобрените схеми са основание за изработване на подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.

Планът за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.