Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 817 от 27.06.2013 - парцеларен план

Решение № 817 от 27.06.2013 - парцеларен план

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ - Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Пътна връзка за поземлен имот с идентификатор 77476.507.163 от Кадастралната карта на землище с. Хрищени, община Стара Загора", за нуждите на „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ" АД.

Планът за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.