Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 870 от 25.07.2013 - план за застрояване

Решение № 870 от 25.07.2013 - план за застрояване

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ и Заявление № 19-06-139 от 24.06.2013 г., Общински съвет Стара Загора разрешава на Маргарита Петкова Иванова да възложи изработването на проект за ПУП – План за застрояване за новообразуван имот № 256.89 от землището на гр. Стара Загора за изграждане на обект: „Вилна сграда".
С плана за застрояване в имота да се установи вилна устройствена зона – Ов –свободно основно застрояване, с малка височина на застрояване (Н < 7м). Планът за застрояване да бъде придружен от Решение на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка за проектиране и планове – схеми за комуникационно – транспортната мрежа, за електрификация и водоснабдяване и канализация – съгласно разпоредбите на чл. 108, ал. 2 и във връзка с чл. 60, ал. 2 от ЗУТ. Схемите да бъдат съгласувани в съответните експлоатационни предприятия.
Одобрените схеми са основание за изработване на подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.
Планът за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.