Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 874 от 25.07.2013 - план за застрояване

Решение № 874 от 25.07.2013 - план за застрояване

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейлНа основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ и Заявление рег. № 19-06-133 от 12.06.2013 год., Общинският съвет разрешава на Иван Дачев Дачев да възложи изработването на проект за ПУП - План за застрояване за поземлен имот № 090030 от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора. В имота да се установи жилищна устройствена зона Жм1, ниско свободно основно застрояване, с височина до 7м.

Планът за застрояване да бъде придружен от Решение на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при ОД "Земеделие"- Стара Загора, за утвърдена площадка за проектиране и схеми: „Водоснабдяване и канализация" и „Електрификация" /чл. 108, ал. 2 от ЗУТ/. Схемите да бъдат съгласувани в съответните експлоатационни предприятия, съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ЗУТ.
Проектът за ПУП - ПЗ да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.