Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 90 от 26.01.2012 - план за застрояване

Решение № 90 от 26.01.2012 - план за застрояване

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ – Общински съвет Стара Загора – одобрява подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 68850.75.532 от местност „Кюшкюлю бахча" в землището на град Стара Загора, собственост на Община Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Сти (смесена за инженерно-техническа инфраструктура) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – над 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно високо, за изграждане на обект: „Канализация за района на СБА и КПСт СБА"-гр.Стара Загора.

Проектът се намира на разположение в сградата на Общината – бул. „Цар Симеон Велики" № 107, стая 503, етаж 5.

На основание чл. 215, ал. 4, във връзка с чл. 156а от ЗУТ в 15 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник", решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ХРИСТОВ