Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления

Архив обявления

2010 - 2014 година

Филтър по заглавие 

101 Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2014 / 2015 г. 31.01.2014
102 Заповед № 19-13-14 от 29.01.2014 - план за регулация 30.01.2014
103 Заповед № 19-13-11 от 28.01.2014 - план за регулация 28.01.2014
104 Заповед № 19-13-8 от 10.01.2014 - план за регулация 13.01.2014
105 Заповед № 19-13-2 от 08.01.2014 - план за регулация 10.01.2014
106 Заповед № 19-13-4 от 08.01.2014 - план за регулация 10.01.2014
107 Заповед № 19-13-3 от 08.01.2014 - план за регулация 10.01.2014
108 Заповед № 19-13-1 от 02.01.2014 - план за регулация 02.01.2014
109 Заповед № 19-06-1-155 от 20.12.2013г. - план за регулация 21.12.2013
110 Заповед № 19-06-1-154 от 18.12.2013 - план за регулация 19.12.2013
111 Заповед № 19-06-1-151 от 10.12.2013 - план за регулация 19.12.2013
112 Заповед № 19-06-1-145 от 02.12.2013 - план за регулация 04.12.2013
113 Заповед № 19-06-1-146 от 02.12.2013 - план за регулация 04.12.2013
114 Заповед № 19-06-1-144 от 02.12.2013 - план за регулация 04.12.2013
115 Заповед № 19-06-1-139 от 25.11.2013 - план за регулация 04.12.2013
116 Заповед № 19-06-1-140 от 25.11.2013 - план за регулация 04.12.2013
117 Заповед № 19-06-1-147 от 03.12.2013 - план за регулация 04.12.2013
118 Издадена заповед за отчуждаване на имот № 68850.519.356, гр.Стара Загора 02.12.2013
119 Заповед № 19-06-1-134 от 15.11.2013 - план за регулация 15.11.2013
120 Заповед № 19-06-1-133 от 14.11.2013 - план за регулация 15.11.2013
121 Заповед № 19-06-1-135 от 15.11.2013 - план за регулация 15.11.2013
122 Заповед № 19-06-1-132 от 14.11.2013 - план за регулация 15.11.2013
123 Съобщение за всички наематели на общински жилища 15.11.2013
124 Уведомление за принудително отчуждаване на поземлен имот № 68850.519.356 23.10.2013
125 Заповед № 19-06-1-127 от 17.10.2013 - план за регулация 17.10.2013
126 Заповед № 19-06-1-126 от 15.10.2013 - план за регулация 17.10.2013
127 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 16.10.2013 16.10.2013
128 Провеждане на жребий за разпределение на търговските площи на Централен пазар Стара Загора 10.10.2013
129 Съобщения за издадени заповеди за премахване 02.10.2013
130 Проект на Решение за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2014 година 27.09.2013
131 Заповед № 19-06-1-118 от 26.09.2013 - план за регулация 27.09.2013
132 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 24.09.2013 - 1 24.09.2013
133 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 24.09.2013 24.09.2013
134 Заповед № 19-06-1-116 от 13.09.2013 - план за регулация 17.09.2013
135 Заповед № 19-06-1-89 от 02.07.2013 - план за регулация 13.09.2013
136 Заповед № 19-06-1-110 от 03.09.2013 г. - план за регулация 04.09.2013
137 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 04.09.2013-1 04.09.2013
138 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 04/09/2013 04.09.2013
139 Заповед № 19-06-1-108 от 02.09.2013г. - план за регулация 03.09.2013
140 Заповед № 19-06-1-109 от 03.09.2013г. - план за регулация 03.09.2013
141 Заповед № 19-06-1-106 от 22.08.2013 - план за регулация 26.08.2013
142 Заповед № 19-06-1-107 от 23.08.2013 год. - изменение на План за застрояване и Инвестиционен проект 23.08.2013
143 Заповед № 19-06-1-105 от 21.08.2013 год. - изменение на Плана за застрояване 23.08.2013
144 Заповед № 19-06-1-103 от 19.08.2013 - план за застрояване 23.08.2013
145 Заповед № 19-06-1-104 от 20.08.2013 - план за регулация 21.08.2013
146 Решение № 876 от 25.07.2013 г. - план за застрояване и парцеларен план 16.08.2013
147 Заповед № 19-06-1-102 от 12.08.2013 - план за регулация 13.08.2013
148 Заповед № 19-06-1-101 от 07.08.2013 - план за регулация и застрояване 07.08.2013
149 Заповед № 19-06-1-99 от 07.08.2013 - план за регулация 07.08.2013
150 Решение № 875 от 25.07.2013 - план за застрояване и парцеларен план 30.07.2013

Страница 3 от 14