Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления

Архив обявления

2010 - 2014 година

Филтър по заглавие 

151 Решение № 874 от 25.07.2013 - план за застрояване 30.07.2013
152 Решение № 873 от 25.07.2013 - план за застрояване 30.07.2013
153 Решение № 872 от 25.07.2013 - парцеларен план 30.07.2013
154 Решение № 871 от 25.07.2013 - парцеларен план 30.07.2013
155 Решение № 870 от 25.07.2013 - план за застрояване 30.07.2013
156 Заповед № 19-06-1-96 от 19.07.2013 - план за регулация 29.07.2013
157 Заповед № 19-06-1-94 от 19.07.2013 - план за регулация 29.07.2013
158 Заповед № 19-06-1-95 от 19.07.2013 - план за регулация 29.07.2013
159 Заповед № 19-06-1-92 от 15.07.2013 - план за регулация 29.07.2013
160 Заповед № 19-06-1-93 от 15.07.2013 - план за регулация 29.07.2013
161 Уведомление за собствениците на поземлен имот № № 508.123 и 508.124, кв."Дъбрава" за изплащане на обезщетения 17.07.2013
162 Издадени заповеди за отчуждаване на поземлени имоти № 508.123 и 508.124, кв."Дъбрава" 16.07.2013
163 Изработен проект за ПУП – Парцеларен план за изграждане на Пускова камера на Газопроводно отклонение Димитровград в ПИ в с. Малко Кадиево, община Стара Загора 15.07.2013
164 Заповед № 19-06-1-90 от 08.07.2013 - план за регулация 09.07.2013
165 Решение № 817 от 27.06.2013 - парцеларен план 05.07.2013
166 Решение № 816 от 27.06.2013 - парцеларен план 05.07.2013
167 Решение № 808 от 27.06.2013 - план за застрояване и парцеларни планове 05.07.2013
168 Решение № 807 от 27.06.2013 - парцеларен план 05.07.2013
169 Решение № 806 от 27.06.2013 - парцеларен план 05.07.2013
170 Решение № 805 от 27.06.2013 - план за застрояване 05.07.2013
171 Решение № 804 от 27.06.2013 - план за застрояване 05.07.2013
172 Решение № 803 от 27.06.2013 - план за застрояване 05.07.2013
173 Решение № 802 от 27.06.2013 - план за застрояване 05.07.2013
174 Заповед № 19-06-1-88 от 02.07.2013 - план за регулация 03.07.2013
175 Заповед № 19-06-1-87 от 01.07.2013 - план за регулация 03.07.2013
176 Заповед № 19-06-1-86 от 01.07.2013 - план за регулация 03.07.2013
177 Заповед № 19-06-1-85 от 24.06.2013 - план за регулация 26.06.2013
178 Изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на с. Старозагорски бани, община Стара Загора 25.06.2013
179 Изработен проект за Подробен устройствен план – Изменение на Плана за регулация и План за застрояване за част от територията на кв. Бедечка – кв. 830, кв. 823 и кв. 831 по плана на гр. Стара Загора 25.06.2013
180 Уведомление за собствениците на поземлен имот № 68850.71.4, гр.Стара Загора за изменение на издадена заповед и изплащане на обезщетение 24.06.2013
181 Заповед № 19-06-1-80/ 17.06.2013г. - план за регулация 18.06.2013
182 Заповед № 19-06-1-79/ 17.06.2013г. - план за регулация 18.06.2013
183 Заповед № 19-06-1-76 от 04.06.2013 - план за регулация 06.06.2013
184 Заповед № 19-06-1-71 от 03.06.2013 - план за регулация 06.06.2013
185 Изработен проект за изменение на ПУП - План за регулация и План за застрояване за територията на кв. „Бедечка" 03.06.2013
186 Решение № 758 от 16.05.2013 - План за регулация и План за застрояване 28.05.2013
187 Решение № 753 от 16.05.2013 - План за застрояване 28.05.2013
188 Решение № 752 от 16.05.2013 - Парцеларен план 28.05.2013
189 Решение № 751 от 16.05.2013 - Парцеларен план 28.05.2013
190 Решение № 750 от 16.05.2013 - План за застрояване 28.05.2013
191 Решение № 749 от 16.05.2013 - План за застрояване 28.05.2013
192 Решение № 748 от 16.05.2013 - План за застрояване 28.05.2013
193 Решение № 747 от 16.05.2013 - План за застрояване 28.05.2013
194 Решение № 746 от 16.05.2013 - План за застрояване 28.05.2013
195 Решение № 745 от 16.05.2013 - План за застрояване 28.05.2013
196 Решение № 744 от 16.05.2013 - План за застрояване 28.05.2013
197 Заповед № 19-06-1-67 от 20.05.2013 - план за регулация 22.05.2013
198 Заповед № 19-06-1-69 от 21.05.2013 - план за регулация 22.05.2013
199 Съобщение по чл.32 от ДОПК № 1 от 15.05.2013 година 15.05.2013
200 Заповед № 19-06-1-64 от 08.05.2013 - план за регулация 08.05.2013

Страница 4 от 14