Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления

Архив обявления

2010 - 2014 година

Филтър по заглавие 

251 Проект на годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2013 година 19.02.2013
252 Заповед № 19-06-1-27 от 15.02.2013 - план за регулация 18.02.2013
253 Заповед № 19-06-1-23 от 14.02.2013 - план за регулация 18.02.2013
254 Заповед № 19-06-1-24 от 14.02.2013 - план за регулация 18.02.2013
255 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 02/2013 13.02.2013
256 Заповед № 19-06-1-19 от 11.02.2013 - план за регулация 12.02.2013
257 Заповед № 19-06-1-20 от 11.02.2013 - план за регулация 12.02.2013
258 Заповед № 19-06-1-18 от 08.02.2013 - план за регулация 11.02.2013
259 Заповед № 19-06-1-17 от 08.02.2013 - план за регулация 11.02.2013
260 Решение № СЗ - 8 - ПР/2013г. на Директора на РИОСВ Стара Загора 07.02.2013
261 Решение № 592 от 31.01.2013 - изработване на ПУП /ПП/ 01.02.2013
262 Решение № 591 от 31.01.2013 - изработване на ПУП /ПП/ 01.02.2013
263 Решение № 590 от 31.01.2013 - изработване на ПУП /ПЗ/ 01.02.2013
264 Решение № 589 от 31.01.2013 - изработване на ПУП /ПЗ/ 01.02.2013
265 Заповед № 19-06-1-14 от 29.01.2013 - план за регулация 30.01.2013
266 Заповед № 19-06-1-15 от 30.01.2013 - план за регулация 30.01.2013
267 Заповед № 19-06-1-13 от 29.01.2013 - план за регулация 30.01.2013
268 Анкета 23.01.2013
269 Заповед № 19-06-1-8 от 21.01.2013 - план за регулация 22.01.2013
270 Заповед № 19-06-1-7 от 21.01.2013 - план за регулация 22.01.2013
271 Заповед № 19-06-1-6 от 09.01.2013 - план за регулация 21.01.2013
272 Заповед № ПУП-228 от 22.11.2012 - план за регулация 21.01.2013
273 Обява за набиране на кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия 17.01.2013
274 Уведомление за собствениците на поземлен имот № 68850.71.4, гр.Стара Загора за издадена заповед и изплащане на обезщетение 17.01.2013
275 Решение № СЗ - 2 - ПР/2013г. на Директора на РИОСВ Стара Загора 14.01.2013
276 Решение № СЗ-1-ПР/2013г. на Директора на РИОСВ Стара Загора 10.01.2013
277 Заповед № 19-06-1-5 от 04.01.2013 - план за регулация 07.01.2013
278 Заповед № 19-06-1-4 от 04.01.2013 - план за регулация 07.01.2013
279 Заповед № 19-06-1-3 от 04.01.2013 - план за регулация 07.01.2013
280 Уведомление за собствениците на поземлени имоти № 68850.71.2, 68850.71.3 и 68850.71.8, землище на гр.Стара Загора за изплащане на обезщетения 27.12.2012
281 Издадени заповеди за отчуждаване на поземлени имоти № 68850.71.2, 68850.71.3 и 68850.71.8, землище на гр.Стара Загора 18.12.2012
282 Заповед № ПУП-240 от 14.12.2012г. - план за регулация 15.12.2012
283 Заповед № ПУП-241 от 14.12.2012г. - план за регулация 15.12.2012
284 Заповед № ПУП-239 от 14.12.2012г. - план за регулация 15.12.2012
285 Решение № СЗ - 107 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора 14.12.2012
286 Уведомление за собствениците на поземлен имот № 68850.71.4, землище на гр.Стара Загора за предстоящо отчуждаване 11.12.2012
287 Изработен проект за ПУП -ПРЗ на село Старозагорски бани 06.12.2012
288 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба 03.12.2012
289 Обява за набиране на доброволци за Община Стара Загора 27.11.2012
290 Заповед № ПУП-223 от 19.11.2012 - план за регулация 21.11.2012
291 Заповед № ПУП-222 от 19.11.2012 - план за регулация 21.11.2012
292 Проект на Решение за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2013 година 20.11.2012
293 Уведомление за собствениците на поземлени имоти № 68850.71.2, 68850.71.3 и 68850.71.8, землище на гр.Стара Загора за предстояща процедура по принудително отчуждаване 13.11.2012
294 Решение № СЗ - 96 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора 13.11.2012
295 Обявление от Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ 13.11.2012
296 Заповед № ПУП-205 от 23.10.2012 - план за регулация 30.10.2012
297 Заповед № ПУП-67 от 02.04.2012 и РД-25-2050 от 29.10.2012 - план за регулация 30.10.2012
298 Решение № СЗ - 93 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора 26.10.2012
299 Решение № СЗ - 92 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора 25.10.2012
300 Решение № СЗ - 84 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора 12.10.2012

Страница 6 от 14