Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления

Архив обявления

2010 - 2014 година

Филтър по заглавие 

301 Заповед № ПУП-200 от 04.10.2012 - план за регулация 12.10.2012
302 Решение № СЗ - 82 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора 12.10.2012
303 Заповед № ПУП-195 от 27.09.2012 - план за регулация 02.10.2012
304 Заповед № РД-25-1838 от 10.08.2009 - план за регулация 02.10.2012
305 Одобрени зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора 28.09.2012
306 Заповед № ПУП-184 от 19.09.2012 - план за регулация 20.09.2012
307 Заповед № ПУП-185 от 19.09.2012 - план за регулация 20.09.2012
308 Заповед № ПУП-180 от 14.09.2012 - план за регулация 17.09.2012
309 Решение № СЗ - 73 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора 03.09.2012
310 Заповед № ПУП-174 от 22.08.2012 - план за регулация 24.08.2012
311 Заповед № ПУП-175 от 22.08.2012 - план за регулация 24.08.2012
312 Заповед № ПУП-173 от 13.08.2012 - план за регулация 24.08.2012
313 Обяви на Общинска служба по земеделие, гр.Стара Загора 23.08.2012
314 Решение № СЗ - 63 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ- Стара Загора 21.08.2012
315 Заповед № ПУП-168 от 06.08.2012 - парцеларен план 09.08.2012
316 Заповед № ПУП-167 от 06.08.2012 - парцеларен план 09.08.2012
317 Заповед № ПУП-171 от 08.08.2012 - план за регулация 09.08.2012
318 Заповед № ПУП-166 от 06.08.2012 - план за регулация 09.08.2012
319 Заповед № ПУП-162 от 02.08.2012 - план за регулация 09.08.2012
320 Заповед № ПУП-159 от 26.07.2012 - план за регулация 09.08.2012
321 Решение № СЗ - 58 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ- Стара Загора 07.08.2012
322 Заповед № ПУП-150 от 12.07.2012 - план за регулация 25.07.2012
323 Заповед № ПУП-151 от 12.07.2012 - план за регулация 25.07.2012
324 Заповед № ПУП-158 от 25.07.2012 - план за регулация 25.07.2012
325 Решение № СЗ - 52 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ- Стара Загора 13.07.2012
326 Заповед № ПУП-149 от 04.07.2012 - план за регулация 05.07.2012
327 Заповед № ПУП-148 от 02.07.2012 - план за регулация 05.07.2012
328 Заповед № ПУП-143 от 02.07.2012 - план за регулация 05.07.2012
329 Заповед № ПУП-141 от 27.06.2012 - план за регулация 05.07.2012
330 Заповед № ПУП-139 от 26.06.2012 - план за регулация 05.07.2012
331 Заповед № ПУП-142 от 27.06.2012 - план за регулация 05.07.2012
332 Конкурс за възстановяване на похитения бюст на Димитър Наумов 03.07.2012
333 Решение № СЗ - 46 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ- Стара Загора 28.06.2012
334 Решение № СЗ - 41 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ- Стара Загора 18.06.2012
335 Решение № КОС-01-1416-ПРК/2012 г. на Директора на РИОСВ - Стара Загора 15.06.2012
336 Заповед № ПУП-130 от 08.06.2012 - парцеларен план 11.06.2012
337 Решение № СЗ - 36 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ- Стара Загора 06.06.2012
338 Заповед № ПУП-128 от 04.06.2012 - парцеларен план 06.06.2012
339 Заповед № ПУП-122 от 19.05.2012 - план за регулация 28.05.2012
340 Заповед № ПУП-121 от 19.05.2012 - план за регулация 28.05.2012
341 Решение № СЗ - 31 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ- Стара Загора 22.05.2012
342 Решение № 34 - ПР/2012 г. на Министъра на околната среда и водите 22.05.2012
343 Заповед № ПУП-100 от 07.05.2012 - план за регулация 18.05.2012
344 Заповед № ПУП-98 от 07.05.2012 - план за регулация 18.05.2012
345 Решение № 30 - ПР/2012 г. на Министъра на околната среда и водите 16.05.2012
346 Заповед № ПУП-105 от 07.05.2012 - парцеларен план 09.05.2012
347 Заповед № ПУП-103 от 07.05.2012 - парцеларен план 09.05.2012
348 Заповед № ПУП-104 от 07.05.2012 - парцеларен план 09.05.2012
349 Свободни земи от Общинския поземлен фонд и по чл.19 от ЗСПЗЗ - остатъчен фонд 02.05.2012
350 ЗаповедІ ПУП-97 от 24.04.2012 - план за регулация 02.05.2012

Страница 7 от 14