Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления

Архив обявления

2010 - 2014 година

Филтър по заглавие 

401 Съобщение по чл.32 от ДОПК № 55 от 14.12.2011 година 14.12.2011
402 Уведомление за предстоящо приемане на план-сметка за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2012г. в Община Стара Загора 06.12.2011
403 ПРОЕКТ за Решение на Общински съвет Стара Загора 06.12.2011
404 Заповед № ПУП-137 от 29.11.2011 - план за регулация 30.11.2011
405 Заповед № ПУП-122 от 21.11.2011 - план за регулация 30.11.2011
406 Заповед № ПУП-121 от 21.11.2011 - план за регулация 30.11.2011
407 Заповед № ПУП-124 от 21.11.2011 - план за регулация 30.11.2011
408 Заповед № ПУП-123 от 21.11.2011 - план за регулация 30.11.2011
409 Заповед № ПУП-120 от 21.11.2011 - план за регулация 30.11.2011
410 Решение № 789 от 31.10.2011 на Министерски съвет - концесия , село Сулица 23.11.2011
411 Решение № 1330 от 20.09.2011 - парцеларен план 18.11.2011
412 Решение № 1329 от 20.09.2011 - план за застрояване 18.11.2011
413 Решение № 1328 от 20.09.2011 - план за застрояване 18.11.2011
414 Решение № 1327 от 20.09.2011 - план за застрояване 18.11.2011
415 Изработен проект за ПУП за парк "Бедечка", Стара Загора 18.11.2011
416 Заповед № ПУП-112 от 04.11.2011 - план за регулация 15.11.2011
417 Заповед № ПУП-113 от 04.11.2011 - план за регулация 15.11.2011
418 Отчуждаване на имоти - частна общинска собственост, село Богомилово 03.11.2011
419 Заповед № ПУП-95 от 17.10.2011 - план за регулация 25.10.2011
420 Заповед № ПУП-100 от 17.10.2011 - план за регулация 25.10.2011
421 Заповед № ПУП-94 от 17.10.2011 - план за регулация 25.10.2011
422 Заповед № ПУП-93 от 17.10.2011 - план за регулация 25.10.2011
423 Заповед № ПУП-92 от 14.10.2011 - план за регулация 25.10.2011
424 Заповед № ПУП-96 от 17.10.2011 - план за регулация 25.10.2011
425 Заповед № ПУП-97 от 17.10.2011 - план за регулация 25.10.2011
426 Заповед № ПУП-88 от 10.10.2011 година - план за регулация 14.10.2011
427 Заповед № ПУП-89 от 10.10.2011 година - план за регулация 14.10.2011
428 Заповед № ПУП-86 от 06.10.2011 година - план за регулация 14.10.2011
429 Заповед № ПУП-84 от 06.10.2011 година - план за регулация 14.10.2011
430 Заповед № ПУП-87 от 10.10.2011 година - план за регулация 14.10.2011
431 Заповед № ПУП-85 от 06.10.2011 година - план за регулация 14.10.2011
432 Заповед № ПУП-90 от 10.10.2011 година - план за регулация 14.10.2011
433 Заповед № ПУП-82 от 06.10.2011 година - план за регулация 14.10.2011
434 Заповед № ПУП-83 от 06.10.2011 година - план за регулация 14.10.2011
435 Заповед № ПУП-78 от 28.09.2011 година - план за регулация 14.10.2011
436 Заповед № ПУП-79 от 28.09.2011 година - план за регулация 14.10.2011
437 Заповед № ПУП-53 от 13.09.2011 - парцеларен план 19.09.2011
438 Изработен проект за ПУП на кв.Бедечка, град Стара Загора 19.09.2011
439 Изработен проект за ПУП - ПИ № 000502, местност Ала баир, село Богомилово 19.09.2011
440 Решение № 1304 от 28.07.2011 - одобряване на ПУП 19.09.2011
441 Заповед № ПУП-54 от 14.09.2011 - план за регулация 19.09.2011
442 Заповед № ПУП-56 от 14.09.2011 - план за регулация 19.09.2011
443 Заповед № ПУП-55 от 14.09.2011 - план за регулация 19.09.2011
444 Решение № 1307 от 28.07.2011 - одобряване на ПУП 19.09.2011
445 Решение № 1306 от 28.07.2011 - одобряване на ПУП 19.09.2011
446 Решение № 1305 от 28.07.2011 - одобряване на ПУП 19.09.2011
447 Решение № 1303 от 28.07.2011 - одобряване на ПУП 19.09.2011
448 Решение № 1302 от 28.07.2011 - одобряване на ПУП 19.09.2011
449 Решение № 1301 от 28.07.2011 - одобряване на ПУП 19.09.2011
450 Решение № 1300 от 28.07.2011 - одобряване на ПУП 19.09.2011

Страница 9 от 14