Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Учредяване право на строеж в кв.Лозенец

Учредяване право на строеж в кв.Лозенец

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ОБЯВЛЕНИЕ

Всички български граждани с адресна регистрация и постоянен адрес в гр.Стара Загора,  подали заявления за настаняване под наем в общински жилища, които отговарят на изискванията на Наредбата за условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти, могат да кандидатстват за учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в общински урегулирани поземлени имоти в гр. Стара Загора, кв. Лозенец, на основание чл. 49а от Закона за общинската собственост, без търг или конкурс.

Желаещите подават писмено искане до Кмета на община Стара Загора в звено „Жилищен фонд", придружено със следните документи:

  1. Декларация за семейно и имотно състояние (по образец).
  2. Удостоверения за адресна регистрация.
  3. Удостоверения от служба по вписванията за извършени сделки с недвижими имоти.
  4. Удостоверения за декларирани имоти.
  5. Копия от договори за наем (при свободно договаряне).
  6. Служебни бележки за годишни доходи.
  7. Копия от решения на ТЕЛК (ако има такива).
  8. Искания се приемат и от граждани и техните семейства, настанени под наем в общински жилища.

Искания, придружени от изброените документи, могат да подадат и граждани, които не са картотекирани, но отговарят на условията за настаняване, определени в Наредбата. Заявления, които не са окомплектовани съгласно изискванията на НРУУРОЖИ, няма да бъдат разглеждани.

Краен срок за подаване на документите – 05.07.2010 година.

Допълнителни справки на тел.: 614 682