Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Уведомление за собствениците на поземлен имот № № 508.123 и 508.124, кв."Дъбрава" за изплащане на обезщетения

Уведомление за собствениците на поземлен имот № № 508.123 и 508.124, кв."Дъбрава" за изплащане на обезщетения

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост УВЕДОМЯВАМ собствениците на ПИ № 508.123 в кв. 12"Дъбрава" по ПУП на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.507.123 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Стара Загора, и ПИ № 508.124 в кв. 11"Дъбрава" по ПУП на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.507.124 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Стара Загора, попадащи в реализацията на обект, публична общинска собственост - "Улица с о.т. 59-60-63 между кв. 11 и кв. 12, кв. "Дъбрава", по плана за регулация на гр. Стара Загора, че са издадени заповеди за отчуждаване на реални част от имотите на основание чл. 25 ал. 2 от ЗОС.

Определените суми за обезщетение са внесени в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД – Финансов център гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев" № 31, и от 19.08.2013 г. започва изплащането им, след представяне на всички необходими документи от собствениците на имотите в стая 416 на ІV-тия етаж на Община Стара Загора на бул. „ Цар Симеон Велики" № 107.

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Стара Загора.


Копие от обявлението да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Стара Загора.