Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Уведомление за собствениците на поземлен имот № 68850.71.4, гр.Стара Загора за издадена заповед и изплащане на обезщетение

Уведомление за собствениците на поземлен имот № 68850.71.4, гр.Стара Загора за издадена заповед и изплащане на обезщетение

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост УВЕДОМЯВАМ собствениците на поземлен имот с идентификатор 68850.71.4, намиращ се на територията на землището на гр. Стара Загора с ЕКАТТЕ 68850, общ Стара Загора, местност „Орта бозалък", попадащ в реализацията на обект: „Разширение на гробищен парк, гр. Стара Загора", по одобрен ПУП-ПЗ със заповед на кмета на Община Стара Загора № 3038 от 01.12.2008 г., че е издадена заповед за отчуждаване на имота на основание чл. 25 ал. 2 от ЗОС.

pdfЗаповед № 10-00-44 от 14.01.2013279.18 KB

Определената сума за обезщетение е внесена в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД - Финансов център гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев" № 31, и от 04.02.2013 г. започва изплащането й, след представяне на всички необходими документи от собствениците на имота в стая 416 на IV-тия етаж на Община Стара Загора на бул.Цар Симеон Велики" № 107.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Стара Загора.

Копие от обявлението да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Стара Загора.