Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Уведомление за собствениците на поземлени имоти № № 501.405, 501.406 кв. 61 по плана на с. Богомилово

Уведомление за собствениците на поземлени имоти № № 501.405, 501.406 кв. 61 по плана на с. Богомилово

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост УВЕДОМЯВАМ собствениците на поземлени имоти № № 501.405, 501.406 кв. 61 по плана на с. БОГОМИЛОВО, общ. Стара Загора, попадащи в реализацията на обект „Улица с О.Т. 149-О.Т. 150, кв. 35- кв. 61" с. Богомилово, общ. Стара Загора, че са издадени заповеди за отчуждаване на имотите на основание чл. 25 ал. 2 от ЗОС.

Определените суми за обезщетение са внесени в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД - Финансов център гр. Стара Загора, бул. „Метрополит Методи Кусев" № 31, и от 20.02.2012 г. започва изплащането им, след представяне на всички необходими документи от собствениците на имотите в стая 416 на IV-тия етаж на Община Стара Загора на бул. „ Цар Симеон Велики" № 107.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Стара Загора.

Копие от него да се изпрати на кмета на с. Богомилово, община Стара Загора, който да постави обявлението на определено за целта място в сградата на кметството в селото.

Копие от обявлението да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Стара Загора.


pdfЗаповед № Рд-25-2298 от 22.12.2011 г.471.75 KB
pdfЗаповед № Рд-25-2299 от 22.12.2011 г.515.46 KB