Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Уведомление за собствениците на поземлени имоти № 68850.71.2, 68850.71.3 и 68850.71.8, землище на гр.Стара Загора за изплащане на обезщетения

Уведомление за собствениците на поземлени имоти № 68850.71.2, 68850.71.3 и 68850.71.8, землище на гр.Стара Загора за изплащане на обезщетения

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост УВЕДОМЯВАМ собствениците на поземлени имоти с идентификатори 68850.71.2, 68850.71.3, 68850.71.8, намиращи се на територията на землището на гр. Стара Загора с ЕКАТТЕ 68850, общ.Стара Загора, местност „Орта бозалък", попадащи в реализацията на обект: „Разширение на гробищен парк, гр. Стара Загора", по одобрен ПУП-ПЗ със заповед на кмета на Община Стара Загора № 3038 от 01.12.2008 г., че са издадени заповеди за отчуждаване на имотите на основание чл. 25 ал. 2 от ЗОС.

Определените суми за обезщетение са внесени в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД – Финансов център гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев" № 31, и от 07.01.2013 г. започва изплащането им, след представяне на всички необходими документи от собствениците на имотите в стая 416 на ІV-тия етаж на Община Стара Загора на бул. „ Цар Симеон Велики" № 107.