Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Заповед № 19-06-1-101 от 07.08.2013 - план за регулация и застрояване

Заповед № 19-06-1-101 от 07.08.2013 - план за регулация и застрояване

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-06-1-101/07.08.2013 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация и застрояване в следния обхват:
1. План за регулация за УПИ ХI Автоспирка, парк, амфитеатър, детска площадка и трафопост, кв. 13 по плана на с. Елхово, община Стара Загора (съгласно представената скица – предложение), като се обособи ново УПИ ХІІІ 318, За църква
2. План за застрояване за новообразувания УПИ ХІІІ 318, За църква, кв. 13 по плана на с. Елхово, като в имота се установи устройствена зона за изграждане на обществено обслужващи обекти – Об, съгласно приложената скица –предложение, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 517.