Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Заповед № 19-06-1-103 от 19.08.2013 - план за застрояване

Заповед № 19-06-1-103 от 19.08.2013 - план за застрояване

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На основание чл. 124a, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-162 от 06.08.2013 г. за изработване на подробен устройствен план Община Стара Загора разрешава на Янко Атанасов Янев, Мария Иванова Янева, Денко Христов Димитров и Павлина Стойчева Петкова да възложат изработването на проект за ПУП – План за застрояване за пoземлен имот № 68850.233.884 по плана на гр. Стара Загора като в имота се установи предимно производствена устройствена зона – Пп, съгласно приложени задание и скица с предложение.
Планът за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.