Заповед № 19-13-168 от 05.11.2014 - план за регулация

Печат

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-168/05.11.2014 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за УПИ XXV1619, УПИ XXVI1620 в кв. 41 „Голиш" по плана на кв. „Голиш", гр. Стара Загора (съгласно представената скица-предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 516.