Заповед № ПУП-14 от 19.01.2012 - план за регулация

Печат


На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № ПУП-14 от 19.01.2012 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ІХ94 , УПИ VІ93 и УПИ Х95 в кв. 8, с. Малка Верея, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.