Заповед № ПУП-159 от 26.07.2012 - план за регулация

Печат


На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № ПУП-159 от 26.07.2012 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ХX207 и УПИ ХVІІ192 в кв. 9, с.Люляк, Община Стара Загора, която се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.