Заповед № ПУП-177 от 28.12.2011 - план за регулация

Печат


На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № ПУП-177 от 28.12.2011 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ І за училище в кв. 1131 по плана на гр. Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.