Заповед № ПУП-82 от 06.10.2011 година - план за регулация

Печат

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № ПУП-82 от 06.10.2011 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ І164 и УПИ ІІ165 в кв. 9, с. Дълбоки, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 518.