Заповед РД-25-1116 от 22.06.2011 - план за регулация

Печат

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-1116 от 22.06.2011 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ І956 в кв. 43, с. Дълбоки, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 518.