Обществено обсъждане в Община Стара Загора на 9 юни

Печат


На 9 юни, от 11:00 ч. в зала 2 на Община Стара Загора ще се проведе обществено обсъждане на Плана за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в агломерация Стара Загора, на базата на Стратегическата шумова карта.
Писмени становища по предложения за обсъждане проект на плана за действие могат да се представят по време на общественото обсъждане или в деловодството Община Стара Загора, в срок не по-късно от 12.06.2015 г.
Проектът на плана за действие в електронен формат е достъпен на страницата на Община Стара Загора.

Лице за контакти:
Маргарита Георгиева – отдел „Екология и земеделие", Община Стара Загора, тел.: 042/614 663