Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2007 - 2011 Протокол № 33 от 26.11.2009

Протокол № 33 от 26.11.2009

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


pdfРешение № 631 от 26.11.2009 339.50 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. – първо четене

pdfРешение № 632 от 26.11.2009 268.28 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на община Стара Загора към 30.09.2009 г.

pdfРешение № 633 от 26.11.2009 228.48 KB относно: Промяна бюджета на община Стара Загора за 2009 г.

pdfРешение № 634 от 26.11.2009 288.97 KB относно: Пътуване на пенсионерите и инвалидите с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора.

pdfРешение № 635 от 26.11.2009 228.64 KB относно: Определяне на представители на Община Стара Загора в дружествата със смесено участие в "Борса - Стара Загора" АД и "Нармаг" АД.

pdfРешение № 636 от 26.11.2009 128.79 KB относно: Прекратяване плащането на възнаграждения и осигурителни вноски на общински съветник.

pdfРешение № 637 от 26.11.2009 230.97 KB относно: Оптимизиране на вида, броя и съставите на Постоянните комисии при Общински съвет - Стара Загора

pdfРешение № 638 от 26.11.2009 232.85 KB относно: Избор на временна комисия за изготвяне на Етичен кодекс за поведение и политически морал на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на Община Стара Загора

pdfРешение № 639 от 26.11.2009 273.33 KB относно: Избор на временна комисия за проверка дейността на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора

pdfРешение № 640 от 26.11.2009 233.69 KB относно: Избор на временна комисия за оптимизиране на правилниците и статутите за наградите, отличията и званията на Община Стара Загора

pdfРешение № 641 от 26.11.2009 233.27 KB относно: Необходимостта от процедиране на План за регулация и застрояване, кв.1, УПИ ХІV -жилищно строителство, КОО, подземни гаражи и исторически паметник по плана на гр.Стара Загора.

pdfРешение № 642 от 26.11.2009 252.79 KB относно: Проект за изменение на плана за регулация на кв. "К.Ганчев" във връзка с включване на изключени от регулация имоти.

pdfточка 13231.84 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.807, кв. 653 - "Железник" в гр.Стара Загора /бивша парова централа/, по реда на ЗПСК.

pdfточка 14271.21 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.526, кв. "Железник" в гр.Стара Загора, по реда на ЗПСК.
  
pdfРешение № 643 от 26.11.2009 236.62 KB относно: Обявяване на имот, съставляващ УПИ ХІІ, в кв. 22 с. Xрищени община Стара Загора /бивш Младежки дом/ от публична общинска собственост, който е престанал да има предназначение по чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС за частна общинска собственост.

pdfРешение № 644 от 26.11.2009 234.65 KB относно: Обявяване на имот, съставляващ УПИ І, в кв. 22 с. Xрищени община Стара Загора /бивше старо кино/ от публична общинска собственост, който е престанал да има предназначение по чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС за частна общинска собственост.

pdfРешение № 645 от 26.11.2009 245.13 KB относно: Продажба на общински апартамент №1, находящ се на адрес гр. Стара Загора, бул.Славянски №3, вх.Б, ет.1

pdfРешение № 646 от 26.11.2009 244.94 KB относно: Продажба на общински апартамент №116, находящ се на адрес гр. Стара Загора, ул.Х.Д.Асенов №2 вх.Г ет.7

pdfРешение № 647 от 26.11.2009 243.16 KB относно: Продажба на общински апартамент №48, находящ се на адрес гр. Стара Загора, ул.П.Р.Славейков №1, вх.0, ет.10

pdfРешение № 648 от 26.11.2009 242.63 KB относно: Продажба на общински апартамент №6, находящ се на адрес гр. Стара Загора, бул.Руски №1 вх.А ет.2

pdfРешение № 649 от 26.11.2009 281.72 KB относно: Продажба на общински апартамент №12, находящ се на адрес гр. Стара Загора, ул. „Хан Тервел" №50, вх.0, ет.3

pdfРешение № 650 от 26.11.2009 244.54 KB относно: Продажба на общински апартамент № 15, находящ се на адрес гр.Ст.Загора, ул."Иван Вазов" №3 вх.В,ет.5

pdfРешение № 651 от 26.11.2009 248.11 KB относно: Продажба на общински апартамент №13, находящ се в кв.Железник, ул. „Загорка" №25, вх.0, ет.7

pdfРешение № 652 от 26.11.2009 244.51 KB относно: Продажба на общински апартамент №30, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Железник, ул. „Загорка" №25, вх.0, ет.7

pdfРешение № 653 от 26.11.2009 244.59 KB относно: Продажба на общински апартамент №39, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Железник, ул. „Старозагорско възстание" №10, вх.Б, ап.5

pdfРешение № 654 от 26.11.2009 242.63 KB относно: Продажба на общински апартамент №2, находящ се на адрес гр. Стара Загора, ул. „Освобождение" №5, вх.0, ет.1

pdfРешение № 655 от 26.11.2009 244.18 KB относно: Продажба на общински апартамент №53, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Самара-3, бл.3, вх.Б, ет.2

pdfРешение № 656 от 26.11.2009 244.16 KB относно: Продажба на общински апартамент №2, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Казански-запад, бл.24, вх.0, ет.1

pdfРешение № 657 от 26.11.2009 241.79 KB относно: Продажба на общински апартамент №22, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Казански, бл.24, вх.0, ет.8

pdfРешение № 658 от 26.11.2009 245.78 KB относно: Продажба на общински апартамент №15, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Три чучура, бл.53, вх.А, ет.5.

pdfРешение № 659 от 26.11.2009 288.65 KB относно: Продажба на общински апартамент №58, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Три чучура бл.55 вх.А ет.7

pdfРешение № 660 от 26.11.2009 246.10 KB относно: Продажба на общински апартамент №66, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Три чучура бл.55 вх.Б ет.1

pdfРешение № 661 от 26.11.2009 284.61 KB относно: Продажба на общински апартамент №109, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Три чучура бл.55 вх.В ет.4

pdfРешение № 662 от 26.11.2009 242.64 KB относно: Продажба на общински апартамент №121, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Три чучура бл.55 вх.В ет.7

pdfРешение № 663 от 26.11.2009 286.27 KB относно: Продажба на общински апартамент №5, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Три чучура, бл.56, вх.0, ап.1

pdfРешение № 664 от 26.11.2009 246.43 KB относно: Продажба на общински апартамент №129, находящ се на адрес гр. Стара Загора, кв.Три чучура бл.56 вх.А ет.7

pdfРешение № 665 от 26.11.2009 238.22 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ V-76 в кв.90 с.Хрищени, Община Стара Загора.

pdfРешение № 666 от 26.11.2009 238.48 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ І-107 в кв.23 с.Колена, Община Стара Загора.

pdfРешение № 667 от 26.11.2009 237.54 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ ІІІ-ресторант в кв.39, с.Дълбоки, Община Стара Загора.

pdfРешение № 668 от 26.11.2009 237.44 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ І-218 в кв.100 с.Дълбоки, Община Стара Загора.

pdfРешение № 669 от 26.11.2009 239.35 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ ХІІ-одо в кв.27 с.Дълбоки, Община Стара Загора.

pdfРешение № 670 от 26.11.2009 278.22 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ І529 в кв.14 с.Змейово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 671 от 26.11.2009 235.96 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ І-общ. в кв.58 с.Змейово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 672 от 26.11.2009 236.65 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ ІІІ-общ. в кв.58 с.Змейово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 673 от 26.11.2009 239.59 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ ІХ-общ. в кв.1 с.Елхово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 674 от 26.11.2009 238.94 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ ХІІ-101 в кв.38 с.Стрелец, Община Стара Загора.

pdfРешение № 675 от 26.11.2009 240.33 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост УПИ ХІІІ-101 в кв.38, с.Стрелец, Община Стара Загора

pdfРешение № 676 от 26.11.2009 235.11 KB относно: относно: Продажба на общински УПИ ІV247 в кв.24 по плана на с.Лясково, Община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

pdfРешение № 677 от 26.11.2009 249.26 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в общински имот с идентификатор №68850.518.160, (УПИ Іжил.стр-во, кв.96 по ПУП) гр.Стара Загора.

pdfРешение № 678 от 26.11.2009 247.77 KB относно: Изкупуване на имот №040002 в землището на с.Еленино.

pdfРешение № 679 от 26.11.2009 234.96 KB относно: Одобряване на ПУП - парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно подземно ел.захранване НН от съществуваща въздушна мрежа за захранване на поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 154016, местност "Мутафа", землище гр.Ст.Загора, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 154014 нива – земеделска територия (частна собственост).

pdfРешение № 680 от 26.11.2009 236.78 KB относно: Одобряване на ПУП - парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за изграждане на обект: "Аварийна водопроводна връзка за с.Хрищени", общ. Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 000289, представляващи пътища ІV клас – общинска публична собственост.

pdfРешение № 681 от 26.11.2009 287.61 KB относно: Включване на общински съветници в комисии за провеждане на конкурси за обществени поръчки.

pdfточка 54266.30 KB относно: Приемане на декларация, осъждаща агресията на Израел срещу палестинските територии и бруталните убийства на жени и деца.

pdfРешение № 682 от 26.11.2009 228.30 KB относно:Отмяна на Решение № 586/24.10.2009 год. на Общински съвет Стара Загора в частта, касаеща изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора

pdfРешение № 683 от 26.11.2009 174.39 KB относно: Отмяна на Решение № 586/24.10.2009 год. на Общински съвет Стара Загора в частта, в която се предвижда намаляване на възнаграждението на общински съветник, поради невключването му в Постоянни комисии.