Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2007 - 2011 Протокол № 43 от 19.08.2010

Протокол № 43 от 19.08.2010

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


pdfРешение № 908 от 19.08.2010 130.06 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2010 г.
 
pdfРешение № 909 от 19.08.2010 158.50 KB относно: Актуализация на бюджета на Община Стара Загора за 2010 г.

pdfРешение № 910 от 19.08.2010 137.08 KB относно: Пререгистрация на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар - Стара Загора" ЕООД в „Център за кожно-венерически заболявания – Стара Загора" ЕООД

pdfРешение № 911 от 19.08.2010 136.42 KB относно: Пререгистрация на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар Стара загора" ЕООД в „Център за психично здраве" ЕООД гр.Стара Загора

pdfРешение № 912 от 19.08.2010 136.66 KB относно: Пререгистрация на „Междубластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Стара Загора" ЕООД в „Комплексен онкологичен център" ЕООД гр.Стара Загора

pdfРешение № 913 от 19.08.2010 135.80 KB относно: Пререгистрация на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Стара Загора" ЕООД в „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора" ЕООД

pdfРешение № 914 от 19.08.2010 140.71 KB относно: Придобиване на имоти, собственост на Министерството на отбраната.

pdfРешение № 915 от 19.08.2010 133.83 KB относно: Кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции" по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013

pdfРешение № 916 от 19.08.2010 132.82 KB относно: Кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"

pdfРешение № 917 от 19.08.2010 129.13 KB относно: Поправка на допусната явна фактическа грешка в правното основание на Решение № 888 от Протокол № 42 /29.07.2010г. на Общински съвет.

pdfРешение № 918 от 19.08.2010 129.89 KB относно: Предложение относно поправяне на явна фактическа грешка в правното основание и стъпката за наддаване на Решение №889 от Протокол №42 от 29.07.2010 год.

pdfРешение № 919 от 19.08.2010 129.42 KB относно: Предложение относно поправяне на явна фактическа грешка в правното основание на Решение №890 от Протокол №42 от 29.07.2010год.

pdfРешение № 920 от 19.08.2010 129.37 KB относно: Предложение относно поправяне на явна фактическа грешка в правното основание на Решение №891 от Протокол №42 от 29.07.2010год.

pdfРешение № 921 от 19.08.2010 134.58 KB относно: Предложение относно обявяване на конкурс за отдаване под наем на части от сграда – публична общинска собственост, находяща се на ул.»Градинарска» 16, кв. Кольо Ганчев, първи етаж на югозападната част на сградата на Спортно училище «Т.Каблешков».