Решения от Протокол № 2 от 10.11.2011

Печат

 

 pdfРешение № 4 от 10.11.2011 159.23 KB  относно: Създаване на постоянни комисии и попълване на състава им.