Бюджет за 2011 година

Печат


Проектобюджет за 2011 година

pdfБюджет - проект261.54 KB


Бюджет за 2011 година

pdfПриходна част на бюджета90.00 KB

pdfРазходна част на бюджета82.59 KB

pdfПоименен списък на капиталовите разходи102.20 KB