План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на алгомерация Стара Загора

Печат

pdfПлан за действие12.5 MB