Програми - екология

Печат

 

Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора 2011 - 2020 година 
pdfПрограма2.82 MB 

Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества 2011 - 2015 година
pdfПрограма12.8 MB  

Програма за намаляване на нивата на азотен диоксид и достигане на установените норми на община Стара Загора за периода 2013 - 2015 година
pdfПрограма3.61 MB