Разпределение на средствата по единни разходни стандарти

Печат

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за училищата в община Стара Загора за 2016 година

pdfдейност 322 "Общообразователни училища"98.24 KB


Разпределение на средствата по единни разходни стандарти между детските градини за 2016 година

pdfинформация89.14 KB 


Разпределение на средствата за издръжка между детските градини за 2016 година

pdfинформация97.13 KB