Насрочване на нов избор за кмет на кметство Козаревец

Печат

 

Съгласно указ № 246 от Държавен вестник брой № 97 от 11.12.2015 г. се насрочва нов избор за кмет на кметство Козаревец, община Стара Загора, област Стара Загора, на 13 март 2016 година.

 Указ № 246