Хронограма за провеждане на избори за кметове

Печат

 

Хронограма за частичните избори за кметове, насрочени за 13 март 2016 г., приета с Решение № 3002-МИ от 07 януари 2016 г.

Хронограма за частичните избори за кметове