Удължаване на срока за набиране и подбор на персонал във връзка с изпълнение на проект "У дома, а не в дом"- детегледач и медицински специалист

Печат

 

Във връзка с изпълнени на проект „У дома, а не в дом", по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0078-С0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете", Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, община Стара Загора удължава срока за набиране и подбор на персонал за следните длъжности:

pdfОбява497.88 KB 

 

Документи за кандидатстване

Документи се подават всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа  до 14.08.2015г. включително в сградата на Общинска администрация - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" №107, ет. 7, стая 712.