Граници за сметосъбиране и сметоизвозване

Печат

 

2008 година   pdfЗаповед № 2351 от 29.10.2007 г.1.5 MB 

2009 година   pdfЗаповед № 2738 от 28.10.2008 г.1.46 MB

2010 година   pdfЗаповед № РД-25-2468 от 29.10.2009 г.1.49 MB

2011 година   pdf Заповед № РД-25-2906 от 25.10.2010 г.1.61 MB

2012 година   pdfЗаповед № РД-25-2030 от 26.10.2011 г.1.66 MB

2013 година   pdf Заповед № РД-25-2055 от 29.10.2012 г.261.37 KB

2014 година   pdfЗаповед № 10-00-2352 от 30.10.2013 г.285.84 KB

2015 година   pdfЗаповед № 10-00-2445 от 29.10.2014 г.630.01 KB