Проверка и начини за плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

Печат


Проверка на дължими местни данъци и такси

 

Начини за плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

1. Електронно плащане без да посещавате паричните салони или банков клон


2. Плащане в Паричните салони:

І. ПАРИЧЕН САЛОН "ЦЕНТЪР" – за граждани

Адрес: бул. "Митрополит Методи Кусев" № 35 /срещу Операта/
Телефон: 622 613

ІІ. ПАРИЧЕН САЛОН "ЦЕНТЪР" – за фирми

Адрес: бул."Митрополит Методи Кусев" № 5 /ъгъла с ул."Братя Жекови"/
Телефон: 601 161

ІІІ. ПАРИЧЕН САЛОН "ИЗТОК" - за граждани

Адрес: ул."Ангел Кънчев" № 70
Телефон: 264 027

ІV. ПАРИЧЕН САЛОН "ЗАПАД" - за граждани

Адрес: бул."Цар Симеон Велики" № 28 /блока на бившия Кореком/
Телефон: 646 076

Работното време на паричните салони е от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 16:30 ч.

Работното време на паричен салон „ЦЕНТЪР" на адрес: бул. "Митрополит Методи Кусев" № 35 /срещу Операта/ всеки четвъртък е от 8:30 ч. до 19:30 ч. без прекъсване.


3. Плащане в банков клон

Банковата сметка на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, по която можете да преведете дължимите данъци е: 

Банкова сметка от 01 април 2015 г.
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка – BG62 UNCR 7000 8422 2363 84

Код за вид плащане:

44 14 00 – Окончателен годишен / Патентен / данък и лихви

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти и лихви

44 23 00 - Данък върху превозните средства и лихви

44 24 00 - Такса за битови отпадъци и лихви

44 25 00 - Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин

44 28 00 – Туристически данък и лихви

44 34 00 - Други данъци /Пътен данък/ и лихви

44 65 00 - Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети