Състав на местната комисия

ПечатПредседател

Иванка Владимирова Сотирова - Заместник-кмет на Община Стара Загора


Членове:

 1. Донка Вътева Вътева - Общинска администрация, секретар на МКБППМН

 2. Д-р Антония Тодорова Тодорова - Общинска администрация, началник отдел ,,Здравеопазване и социални дейности" 

 3. Христо Стоянов Шишков - Общинска администрация, ръководител звено ,,Инспекторат" 

 4. Диана Дечева Иванова - Общинска администрация, отдел "Образование, младежки дейности и спорт", специалист към МКБППМН 

 5. Бояна Бориславова Буюклиева - Общински съвет, председател на Постоянна комисия по наука, образование и защита правата и интересите на децата и младежите 

 6. Дарина Николова Гайдарова - Общински съвет, член на Постоянна комисия по наука, образование и защита правата и интересите на децата и младежите 

 7. Георги Иванов Банков - Областна дирекция на МВР Стара Загора, инспектор БППМН 

 8. Кремена Миткова Маринова - І РУП, инспектор ДПС

 9. Атанас Тенев Ботев  - ІІ РУП, инспектор ДПС

 10. Петя Кръстева Чакърова - Дирекция ,,Социално подпомагане", директор

 11. Милена Златева Йолдова-Стоянова - РИО на Министерство на образованието и науката, старши експерт

 12. Славка Иванова Пенкова-Тасева - Адвокатска колегия, юрист

 13. Жанета Иванова Бюйлекова - Адвокатска колегия, юрист

 14. Ваня Николова Бухчева - Център за обществена подкрепа, психолог