Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Новини Старозагорският общински съвет прие декларация в подкрепа на Онкологичния център в града

Старозагорският общински съвет прие декларация в подкрепа на Онкологичния център в града

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Четиридесет и трима общински съветници гласуваха „за" предложението на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров в подкрепа на Комплексния онкологичен център в града. Само един от присъстващите в зала „П. Р. Славейков", днес, не взе решение, като остана „въздържал се", към позицията на градоначалника относно подготвяните промени, от Министерството на здравеопазването в ЗИД на Закона за лечебните заведения. Измененията и допълненията на МЗ предвиждат сливания/вливания на общинските диспансери към държавните болници. Старейшините се обявиха против механизма, предложен от Министерството, не заради политически пристрастия, а заради благото на жителите на района, обслужван от онкологичния диспансер. Обоснованието на представителите на местното самоуправление са продиктувани от липсващите мотиви за налагането на закриване на практика на комплексните онкологични центрове и отпадането им като лечебни заведения. В становището на кмета на Стара Загора се казва, че с настоящата Декларация, се изразява несъгласие с предложението на МЗ.
На 45-тото си заседание, старейшините гласуваха проекта на Наредба за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на община Стара Загора. Съставянето на Наредбата се наложи, след като Общините ще изпълняват нови задължения що се отнася до управление на отпадъците. Те ще трябва да стимулират предпоставки за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци - хартия, пластмаса, стъкло и метал, за да намалее количеството им с 25 на сто до началото на следващата година, а по-късно да достигне и 50 на сто. Наредбата, която предстои да бъде създадена, трябва да включва и допълнителни мерки за управлението на останалите биоотпадъци, генерирани от домакинствата.
Общинският съвет направи корекции в Бюджет 2015 г., с които ще се финансират спешен ремонт на СОУ „Иван Вазов". След предписания на Регионалната здравна инспекция за осигуряване на нормално протичане на учебния процес и здравето и безопасността на учениците и работещите, е наложително извършване на неотложен ремонт на покрива и санитарните възли на училището. Приблизителната стойност на строително-монтажните работи е 200 000 лева. Ще бъде подпомогната Старозагорската опера, както и други дейности, които не са били предвидени. Предложената вътрешна компенсирана промяна в приходната част на бюджета, в частта за местни дейности не променя общия размер на приходната част на бюджета като цяло, стана ясно от думите на директора на Дирекция ФБСД Цанка Ганева. Местният парламент предостави мандат на кмета Живко Тодоров за водене на преговори за придобиване на собственост върху 123 държавни имота, които се намират на територията на Старозагорските бани. Преминаването им в общинския фонд ще даде възможност за реално и ефективно инвестиране и реализиране на множество проекти, които да подобрят туристическия климат и качество на живот.
С 42 гласа „за" бяха приети и финансовите отчети за 2014 г. на общинските търговски дружества.
По време на редовното си заседание, съветниците не подкрепиха първото четене на предложените промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.
Преди да стартира гласуването на 49-те точки от Дневния ред, председателят на ОбС Емил Христов, поздрави и връчи плакет на общинския съветник Петко Петков /ГЕРБ/ по повод успешната му защита на докторска степен в художествено направление. Своя талант Петков разкри пред колегите си и с наредена изложба от свои картини в колоарите на местния парламент, а не само с научното звание, плод на 5-годишен труд.

28. 5. 2015 г.