Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Новини Деца в Стара Загора дискутират основни права и модели на поведение

Деца в Стара Загора дискутират основни права и модели на поведение

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора провежда поредица от дискусии с ученици от различни старозагорски училища, с цел изграждане на позитивни модели на поведение. Популяризират се правата на децата и свързаните с тях отговорности, повишава се информираността им, провокира се активно отношение и формиране на устойчива гражданска позиция, както и промяна в начина на възприемане на децата като личности с права и задължения, а не пасивни обекти, нуждаещи се само от грижа и благотворителност.
Те се провеждат във връзка с реализирането на широка ранна превенция сред децата, както и за отбелязване на Световния ден на детето – 20-ти ноември. През 2015 г. се навършват 26 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.
По интерактивен начин обществените възпитатели към МКБППМН презентираха дейности по тематиката сред малките ученици в СОУ „Ив. Вазов", ХI ОУ „Н. Лилиев" и НУ „Д. Благоев". Голям интерес предизвика видео-вербалната презентация на лятна превантивна програма „Ваканция 2014", чрез която имаха възможност да се запознаят как техни връстници упражняват основни детски права. Учениците изказаха мнения по отношението „права-задължения" и начина да защитават своите права, без да нарушават тези на другите, а първокласници ги отразиха в своите рисунки.
Темите „Лична неприкосновеност, право и отговорност" и „Образованието – шанс за ромските деца" бяха дискутирани с ученици от ПГВМ „Ив. П. Павлов", ЦНСТ-МГД и ХII ОУ „Ст. Караджа".
Секретарят на МКБППМН Донка Вътева проведе практикум със студенти от III курс, специалност „Социална педагогика" на Педагогическия факултет към Тракийски университет. Студентите се запознаха с мерки и действия, гарантиращи спазването на Конвенцията на ООН за правата на детето, превантивни дейности на институцията и партньорството й с други местни организации, с цел създаване на устойчиви условия за живот и развитие на децата на Стара Загора.
На 19 ноември по покана на Местната комисия за БППМН в инициативите се включи Петър Иванов, ученик в ГПЧЕ ,,Р. Ролан", представител на децата от област Стара Загора в Съвета на децата към ДАЗД. Пред четвъртокласници от НУ „Д. Благоев" той представи видеоклип, посветен на основните права на децата, в който герои са четвъртокласници от две столични училища. Посланикът на старозагорските деца изслуша мненията им и от тяхно име ще даде предложения на председателя на ДАЗД във връзка със законопроекти, стратегии, програми, касаещи децата.

DSC04002 DSC04031 DSC04009
23.11.2015 г.