Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Новини Директорът на Регионалния исторически музей в Стара Загора е уволнен дисциплинарно

Директорът на Регионалния исторически музей в Стара Загора е уволнен дисциплинарно

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров от днес, 06.08.2015 г., директорът на Регионалния исторически музей Ангел Динев е уволнен дисциплинарно.
В заповедта се посочва, че съгласно длъжностната му характеристика, директорът на РИМ, е пряко подчинен на кмета на Община Стара Загора и осъществява административно–организационното ръководство на музея, а методически се ръководи от Министерството на културата. „Сред отговорностите, определени в длъжностната му характеристика, директорът отговаря за законосъобразността и целесъобразността на взетите от него решения" се посочва в заповедта.
В нея се прави извод, „че с действията си Ангел Динев злоупотребява с доверието на работодателя – кмета на Община Стара Загора. Същото представлява нарушение на трудовата дисциплина по смисъла на чл.187, т.8 от КТ – Злоупотребява с доверието на работодателя, като незаконосъобразно е открил конкурс за заемане на академична длъжност „доцент" по научна специалност 05.03.06 „История на България" /военна и военнополитическа история/, съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България /ЗРАСРБ/, без да са налице законови основания за това и при несъобразяване с изричните указания на зам.-министъра на образованието и науката и зам.–министъра на културата. С тези си действия, служителят е допуснал поведение, което противоречи на поведението му на ръководител на институцията РИМ Стара Загора."
06.08.2015 г.