Mall Galleria оказва пълно съдействие на Община Стара Загора

Печат


След извършена проверка и след изясняване на фактите, свързани с неправомерно присъединяване към общинската електропреносна мрежа на декоративни елементи, собственост на Mall Galleria, Община Стара Загора информира, че проблемът е възникнал без знанието на ръководството на мола.
Въпросните елементи са поставени от недобросъвестен подизпълнител на търговския център, за което ще му бъде потърсена отговорност.
От Mall Galleria Стара Загора оказаха пълно съдействие на Община Стара Загора по изясняване на обстоятелствата около случая. Молът е добър социален партньор, който подкрепя и реализира десетки инициативи на година, които са в полза на града и неговите жители.
20.01.2016 г.