Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Новини Община Стара Загора приключи изпълнението на проект „У дома, а не в дом"

Община Стара Загора приключи изпълнението на проект „У дома, а не в дом"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

Общата цел на проекта беше реализацията на устойчив модел за деинституционализация на децата и младежите, настанени в специализирани институции на територията на община Стара Загора. Изграждане на нов вид социална услуга в общността за деца в риск, която трайно да замени институционалната грижа на територията на Община Стара Загора.
В резултат на изпълнението на дейностите по проекта на територията на град Стара Загора бяха разкрити и към момента функционират 7 Центъра за настаняване от семеен тип, в които са настанени:
- Деца и младежи с увреждания от специализираните институции за деца с умствена изостаналост и домовете за медико-социални грижи за деца;
- Деца и младежи с увреждания от домове за деца, лишени от родителска грижа;
- Деца и младежи от домове за деца, лишени от родителска грижа;
Към края на м. Октомври общият брой на настанените деца и младежи в разкритите 7 бр. ЦНСТ е общо 73. Адаптацията им протече нормално. Създадената среда близка до нормалната в ЦНСТ-тата подпомага личностното развитие на настанените деца и младежи и съвместно с персонала, те бързо изграждат умения за самостоятелен и независим живот. Осигурена е подкрепа за възстановяване на контакти с биологичните родители.
Нуждите на потребителите на услугата „ЦНСТ" са организирани и задоволени съобразно индивидуалните им потребности; поетапно се осигурява достъп до външни услуги – ЦОП, ДЦДУ, ЦСРИ, посещение на детска градина и училище, както и организиране заниманията за свободното време, отпразнуване на лични и национални празници, именни и рожденни дни.
През новата учебна година от всички деца и младежи настанени в 7-те ЦНСТ, 60 бр. са записани и ще посещават различни учебни заведения на територията на град Стара Загора.
Общият брой на назначения персонал към м. Октомври 2015г. е 84 човека. При реализирането на проектните дейности персоналът на ЦНСТ получаваше подкрепа в работата и отношенията си с децата/младежите от специалисти – 3-ма психолози и 1 лекар-педиатър.
В резултат на изпълнение на дейностите по проекта, от ДДУИ с. Петрово и ДДУИ с. Сладък кладенец бяха изведени и настанени всички деца и младежи, насочени да ползват новите услуги. Всички тези стъпки доведоха до възможността да се пристъпи към закриване на двете социални услуги. Със Заповеди на Изп. директор на АСП, гр. София, двата дома са закрити, считано от 01.08.2015г.
Финансирането на центровете по проекта беше осигурено до 31.10.2015г. След този срок услугата ще се финансира като делегирана от държавата дейност, за което през м. юли 2015г. беше взето решение от Общински съвет Стара Загора и бяха издадени съответните заповеди от Изп. директор на АСП.

IMG 3800 IMG 3823

30.10.2015