Доставка и монтаж на машини и съоръжения за помпена станция по проект „Интегриран воден проект за Стара Загора“

Сряда, 07 Май 2014 14:17

Печат

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Доставка и монтаж на машини и съоръжения за помпена станция”
pdfДокументация за участие1.96 MB

zipОбразци на документи3.75 MB

docЗаявление за закупуване на документация -28.5 KB 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 28/05/2014
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 04/06/2014
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/06/2014
Час: 10:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация