Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача Архив Доставка на 14 нови тролейбуси, специализиран автомобил за ремонт и поддръжка и доставка и оборудване за тролебусно депо гр. Стара Загора

Доставка на 14 нови тролейбуси, специализиран автомобил за ремонт и поддръжка и доставка и оборудване за тролебусно депо гр. Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Доставка на 14 нови тролейбуси, специализиран автомобил за ремонт и поддръжка и доставка и оборудване за тролебусно депо гр. Стара Загора по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града" на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г." по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Доставка на 14 тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на „Тролейбусни превози" ЕООД, община Стара Загора
Обособена позиция 2: Доставка на ,,специализиран'' автомобил за ремонт и поддръжка за нуждите на „Тролейбусни превози" ЕООД- Стара Загора
Обособена позиция 3: Доставка на оборудване за ,,депо - тролейбуси за обществен градски транспорт'' на „Тролейбусни превози" ЕООД - Стара Загора
pdfДокументация за участие4.86 MB  

zipОбразци на документи6.65 MB  

pdfРешение за промяна от 10.07.2013 г.981.69 KB   
 
pdfРазяснения от 19.07.2013 г.105.72 KB
 


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 16/08/2013
Час: 16:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 26/08/2013
Час: 16:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 27/08/2013
Час: 10:00
Място: гр. Стара Загора, кв. "Индустриелен", Тролейбусно депо - зала