Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за община Стара Загора

Понеделник, 30 Юни 2014 14:29

Печат

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за община Стара Загора" 
pdfДокументация за участие2.67 MB 

zipОбразци на документи222.74 KB

docЗаявление за закупуване на документация -28.5 KB   

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 21/07/2014
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/07/2014
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/07/2014
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация