Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача Архив Доставка на оборудване - офис техника по проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора"

Доставка на оборудване - офис техника по проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Доставка на оборудване /офис техника/ по проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора"

zipОбразци на документи  

pdfПроект на договор  

pdfУказания - указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 16/06/2013

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 17/06/2013
Час: 15:00

Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване /офис техника/ по проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора" в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0213-С0001, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси", по схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома", участниците в процедурата следва да имат предвид:

1. В Техническата спецификация (т. III. 3. Технически изисквания по отношение на хардуерното оборудване) е заложено изискване по отношение на монитора: „Монитор 22" и повече". Възложителят ще приеме за изпълнено това условие и в случаите, в които участниците в процедурата предложат доставка на монитор 21 Ѕ".


2. В Техническата спецификация (т. III. 3. Технически изисквания по отношение на хардуерното оборудване) е заложено изискване по отношение на мултифункционалното устройство: „консуматив не по-малко от 8000 копия". Възложителят ще приеме за изпълнено това условие, ако се предложи мултифункционално устройство, което позволява работа с консуматив не по-малко от 8000 копия. Възложителят не поставя изискване мултифункционалното устройство да се достави с такъв консуматив.