Избор на изпълнител за Инженеринг – Изготвяне на работен проект и строителство за паркоустрояване и благоустрояване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване, кв.334а, южно от бул."Цар Симеон Велики" и западно от ул."Одринска епопея

Понеделник, 16 Юни 2014 14:34

Печат

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Избор на изпълнител за Инженеринг – Изготвяне на работен проект и строителство за паркоустрояване и благоустрояване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване, кв.334а, южно от бул."Цар Симеон Велики" и западно от ул."Одринска епопея" - гр. Стара Загора"
pdfДокументация за участие6.59 MB

zipОбразци на документи182.25 KB

pdfУказания за участие 812.41 KB

pdfПроект на договор 332.04 KB

docЗаявление за закупуване на документация -28.5 KB  

pdfРазяснения по процедурата от 18.07.2014398.33 KB 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 18/07/2014
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/07/2014
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/07/2014
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация