Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на общинска администрация Стара Загора

Четвъртък, 26 Юни 2014 14:42

Печат

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на общинска администрация Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност за срок от 3 години"
pdfДокументация за участие2.87 MB

zipОбразци на документи529.14 KB

docЗаявление за закупуване на документация -28.5 KB   

pdfРешение за промяна от 08.07.2014 г.1.26 MB  

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 17/07/2014
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/07/2014
Час: 15:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 25/07/2014
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация